تعبیر خواب جامع و آنلاین پهنیا

در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : “چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند. ”

خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

شما دیشب چه خوابی دیده‌اید؟ کافیست با وارد کردن کلمه کلیدی خوابتان، از تعبیر خواب خود مطلع شوید.


کلمه مربوط به خوابی که دیده اید را وارد نمایید:
(به عنوان مثال: آب)


برگرفته از تهران کیدز